Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Γιατί μερικές φορές έχουμε μια γεύση αίματος στο στόμα;

Κάποιες φορές, όταν πιεζόμαστε πολύ, νιώθουμε μια μεταλλική γεύση αίματος στο στόμα – χωρίς να βλέπουμε αίμα. Από πού προέρχεται αυτή η αίσθηση;
Πολλοί άνθρωποι που αθλούνται έχουν αισθανθεί κάτι τέτοιο. Όταν πλησιάζουν στο νήμα, επιστρατεύουν όλες τους τις δυνάμεις και, κάποιες φορές, ξεπερνούν τα όριά τους. Ακριβώς όταν πιέζεται ιδιαίτερα, ένας δρομέας μπορεί να νιώσει αυτή τη μεταλλική γεύση στο στόμα. Η αιτία γι’ αυτό το φαινόμενο εδράζεται στους πνεύμονες.
Το σύστημα των πνευμόνων περιλαμβάνει έναν κεντρικό αεραγωγό, ο οποίος διακλαδίζεται σε πολλούς μικρότερους αγωγούς αέρα μέσα τους πνεύμονες. Στις απολήξεις όλων αυτών των αεραγωγών υπάρχουν μικροί πνευμονικοί σάκοι, οι λεγόμενες κυψελίδες. Ο ανθρώπινος πνεύμονας έχει περίπου 300 εκατομμύρια κυψελίδες, που περιβάλλονται από ένα δίκτυο πολύ ευαίσθητων αιμοφόρων αγγείων. Τις κυψελίδες χωρίζει από τα αιμοφόρα αγγεία μια μεμβράνη, που δεν είναι παχύτερη από 0,2 μικρόμετρα, και μέσω της οποίας βρίσκει το οξυγόνο δίοδο στο κυκλοφορικό. Ακριβώς επειδή τα τοιχώματα των κυψελίδων είναι τόσο λεπτά, όταν δέχονται μεγάλη επιβάρυνση, ενδέχεται να υποστούν βλάβη. Όταν αθλούμαστε εντατικά, το αίμα αντλείται με μεγάλη δύναμη προς όλα τα αγγεία του σώματος, και η πίεση στα μικρά αιμοφόρα αγγεία γύρω από τις κυψελίδες αυξάνεται πολύ, λόγω της εξαιρετικά μικρής διαμέτρου τους. Αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να κάνει τα λεπτότατα τοιχώματα των κυψελίδων να διαρραγούν. Έτσι, μια μικρή ποσότητα αίματος ενδέχεται να διαρρεύσει στους πνεύμονες.
Πρόκειται για απειροελάχιστες ποσότητες, που όμως είναι αρκετές για να δώσουν αυτή τη γεύση του αίματος στο στόμα. Ίσως αυτό λειτουργεί και ως προειδοποιητικό σήμα, προκειμένου να κατεβάσουμε κάπως το ρυθμό μαςhttp://www.scienceillustrated.gr