Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Τί είναι πνευμοθώρακας

Τί είναι πνευμοθώρακας

Τί είναι πνευμοθώρακας

Πνευμοθώρακας είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ελεύθερος αέρας μέσα στο θώρακα. Ο ελεύθερος αυτός αέρας βρίσκεται έξω από τον πνεύμονα αλλά μέσα στο θώρακα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χωρητικότητα του πνεύμονα και να ελαττώνεται η αναπνευστική λειτουργία.

Ποιό είναι το αίτιο του πνευμοθώρακα

Ο πνευμοθώρακας μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό άμεσα ή έμμεσα και τότε λέγεται τραυματικός πνευμοθώρακας. Είναι δυνατό όμως να συμβεί χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιo τραύμα, οπότε καλείται αυτόματος. Ο αυτόματος πνευμοθώρακας μπορεί να παρατηρηθεί και σε άτομα που δεν έπασχαν από κάποια πάθηση των πνευμόνων «πρωτοπαθής», και σε άτομα με υποκείμενη πάθηση των πνευμόνων όπως πνευμονία «δευτεροπαθής».

Ποιά είναι τα συμπτώματα του πνευμοθώρακα

Τα κυριότερα συμπτώματα του πνευμοθώρακα είναι το αίσθημα «έλλειψης αέρα» δηλαδή δύσπνοια και ο πόνος στο θώρακα. Η ένταση αυτών των συμπτωμάτων εξαρτάται από το μέγεθος του πνευμοθώρακα, καθώς και από την παρουσία υποκείμενης βλάβης. Ο πόνος στο θώρακα γίνεται πιο έντονος με το βήχα ή το γέλιο αλλά δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις των μυών π.χ. κίνηση ώμου.

Πώς θα διαγνώσει ο γιατρός τον πνευμοθώρακα

Ο γιατρός θα υποπτευθεί τον πνευμοθώρακα από τα συμπτώματα που περιγράφει ο ασθενής και από το ιστορικό του, ιδιαίτερα αν είχε ξαναπάθει πνευμοθώρακα. Στη συνέχεια, με την ακρόαση των πνευμόνων με το στηθοσκόπιο είναι πολύ πιθανό να διακρίνει την αλλαγή του ήχου τους, εφόσον ο πνευμοθώρακας δεν είναι πολύ μικρός. Χρειάζεται απαραιτήτως ακτινογραφία θώρακος, αλλά και το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία μπορούν να δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Ποιά είναι η θεραπεία του πνευμοθώρακα

Ο μικρός πνευμοθώρακας δηλαδή αυτός που είναι μικρότερος από το 20% του μισού του θώρακα, σε ασθενείς δίχως υποκείμενη πνευμονική πάθηση δεν απαιτεί θεραπεία και υποχωρεί εντός 2-3εβδομάδες. Με τη χορήγηση οξυγόνου, το χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο ασθενής για να γίνει καλά, μειώνεται σημαντικά.
Σε μελύτερους όμως πνευμοθώρακες, πρέπει να αφαιρεθεί αυτός ο ελεύθερος αέρας, γι’αυτό γίνεται αρχικά αναρρόφηση με βελόνη ή αν αποτύχει, τοποθετείται ειδικός σωλήνας παροχεύτευσης δηλαδή γίνεται απομάκρυνση του αέρα με τη χρήση ενός «σωλήνα» που συνδέεται με μια ειδική συσκευή. Τέλος, σε μερικές ειδικές περιπτώσεις, όπως σε ένα πνευμοθώρακα που δεν υποχωρεί, χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.http://www.healthpress.gr