Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Τί είναι η πρόωρη ρήξη μεμβανών


Τί είναι η πρόωρη ρήξη μεμβανών

Αν η ρήξη μεμβρανών και έξοδος του αμνιακού υγρού δεν ακολουθηθεί γρήγορα από τοκετό, τότε υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης. Η γυναίκα πρέπει να εξεταστεί από το γυναικολόγο και αν υπάρχουν σημεία λοίμωξης να λάβει αντιβιωτικά. Συνήθως αν ο τοκετός δεν ακολουθήσει 24 ώρες μετά από τη ρήξη των μεμβρανών, γίνεται προκλητός τοκετός.http://www.healthpress.gr/