Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Τί είναι το ρετινοβλάστωμα

Τί είναι το ρετινοβλάστωμα

To ρετινοβλάστωμα είναι ένας κακόηθης όγκος που συναντάται στα παιδιά και κυρίως σε αυτά με ηλικία κάτω των 5 ετών. Ο όγκος μπορεί να αφορά το ένα ή και τα δύο μάτια. Σε ένα μεγάλο ποσοστό το γλαύκωμα είναι κληρονομικό. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καλή πρόγνωση. Το κληρονομικό ιστορικό ρετινοβλαστώματος επιβάλλει την πρώιμη και τακτική εξέταση των παιδιών από οφθαλμίατρο.

 Ποιά είναι τα συμπτώματα και πώς γίνεται η διάγνωση

To παιδί που πάσχει από ρετινοβλάστωμα μπορεί να εμφανίζει στραβισμό, διαφορετικού χρώματος ίριδες σε κάθε μάτι ή άσπρες κηλίδες μέσα στην ίριδα του πάσχοντος ματιού. Το μάτι μπορεί να είναι κόκκινο και επώδυνο, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί μια λευκή αντανάκλαση ορατή στην κόρη ή αιμορραγία.
Προκειμένου να γίνει η διάγνωση απαιτείται προσεκτική εξέταση από εξειδικευμένο οφθαλμίατρο. Το παιδί συνήθως υποβάλλεται σε γενική αναισθησία προκειμένου ο γιατρός να μπορέσει να πραγματοποιήσει έμμεση οφθαλμοσκόπηση. Το υπερηχογράφημα και η αξονική τομογραφία κεφαλής χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξακριβωθεί η παρουσία, το μέγεθος και η θέση.

 Ποιά είναι η θεραπεία

H θεραπεία του ρετινοβλαστώματος εξαρτάται από το μέγεθος, τον αριθμό και τη θέση των όγκων και από το αν αφορούν το ένα ή και τα δύο μάτια.http://www.healthpress.gr