Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Τί είναι η πολυκυστική νόσος των νεφρών

Τί είναι η πολυκυστική νόσος των νεφρών

Η πολυκυστική νόσος των νεφρών είναι μια κληρονομική πάθηση στην οποία οι νεφροί περιέχουν ομάδες στρογγυλών σάκων γεμάτων με υγρό (κύστεις). Η παρουσία αυτών προκαλεί τη διόγκωση των νεφρών και δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία τους.

Ποιά είναι η κλινική εικόνα της νόσου

H πολυκυστική νόσος των νεφρών μπορεί να συνοδεύεται από αίμα στα ούρα, πόνο στα πλευρά και υπερβολική ούρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση λίθων στους νεφρούς, αναιμίας και υπέρτασης. Υπάρχουν δύο τύποι ελαττωματικών γονιδίων και η ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων της νόσου εξαρτάται από το γονίδιο που υπάρχει στο συγκεκριμένο ασθενή, καθώς το ένα συνοδεύεται από έναρξη των συμπτωμάτων στην παιδική ηλικία και το άλλο με έναρξη αμέσως μετά από τη γέννηση. Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει και προσβολή του ήπατος.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Για τη διάγνωση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών χρησιμοποιούνται απεικονιστικές μέθοδοι όπως το υπερηχογράφημα, η αξονική και η μαγνητική τομογραφία. Επίσης μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρωμοσωμάτων.

Ποιά είναι η θεραπεία

Δεν υπάρχει θεραπεία που να προλαμβάνει την εμφάνιση των κύστεων των νεφρών. Τα θεραπευτικά μέσα αφορούν την αντιμετώπιση των επιπλοκών της πολυκυστικής νόσου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί παρακέντηση των κύστεων. Σε περιπτώσεις που η νόσος οδηγήσει σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, θα απαιτηθεί αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού.http://blog.nowdoctor.gr/