Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Τί είναι η στένωση αορτής (συγγενής καρδιοπάθεια)

Τί είναι η στένωση αορτής (συγγενής καρδιοπάθεια)

Η στένωση της αορτής (της μεγαλύτερης αρτηρίας που εκφύεται από την καρδιά και μεταφέρει αίμα σε όλο το σώμα) έχει σαν συνέπεια ανεπαρκή αιμάτωση του κάτω κυρίως τμήματος του σώματος. Το παιδί με στένωση αορτής παρουσιάζει δυσχέρεια στην αναπνοή, ωχρότητα, ανεπαρκή πρόσληψη βάρους και κυανωτικά κάτω άκρα. Η πίεση του αίματος είναι χαμηλότερη στα κάτω άκρα και ο σφυγμός σε αυτά είναι πιο αδύναμος. Η διάγνωση γίνεται με έναν αριθμό εξετάσεων όπως ακτινογραφία θώρακα, υπέρηχο καρδιάς και καρδιακός καθετηριασμός. Η θεραπεία της στένωσης αορτής αν απαιτείται είναι χειρουργική, ενδέχεται να χρειαστούν και επαναληπτικές επεμβάσεις γι αυτό και το άτομο θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτική βάση σε όλη του τη ζωή.http://www.healthpress.gr/