Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Τί είναι η σαρκοείδωση

Τί είναι η σαρκοείδωση

Η σαρκοείδωση είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που προσβάλλει πολλά συστήματα αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προσβάλλει μόνο τους πνεύμονες ή και τους πνεύμονες. Η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Διάφοροι παθογόνοι μικροοργανισμοί και ανόργανες ουσίες έχουν κατά καιρούς ενοχοποιηθεί αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποιος από αυτούς αποτελεί εκλυτικό αίτιο της νόσου.


Ποιά είναι η κλινική εικόνα της σαρκοείδωσης

Tα συμπτώματα με τα οποία θα εμφανιστεί η σαρκοείδωση εξαρτάται από τα όργανα τα οποία συμμετέχουν στη νόσο. Η προσβολή του δέρματος η οποία παρατηρείται στο 30% των περιπτώσεων εμφανίζεται με ποικιλία δερματικών εκδηλώσεων. Ειδική για τη νόσο είναι η εμφάνιση κοκκιωμάτων δηλαδή οζιδίων με κιτρινόφαιο χρώμα. Οι πνεύμονες προσβάλλονται συχνά και η προσβολή μπορεί να είναι ήπια ή και σοβαρή, οδηγώντας σε πνευμονική ίνωση με την εμφάνιση προοδευτικά επιδεινούμενης δύσπνοιας. Μπορεί να υπάρχουν γενικά συμπτώματα όπως κακουχία, αδυναμία, απώλεια βάρους ενώ μπορεί να εμφανιστεί λεμφαδενοπάθεια, ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία. Συχνή επίσης είναι και η προσβολή των οφθαλμών με διάφορες μορφές.

Πώς γίνεται η διάγνωση της σαρκοείδωσης

H διάγνωση της σαρκοείδωσης βασίζεται σε μια συμβατή με το νόσημα κλινική και ακτινολογική εικόνα, στην ιστολογική αποδειξη της νόσου μέσω διαπίστωσης της παρουσίας του χαρακτηριστικού τυροειδοποιούμενου κοκκιώματος με βιοψία είτε του δέρματος όταν υπάρχει προσβολή του συγκεκριμένου οργάνου, είτε του πνεύμονα, των λεμφαδένων, του σπληνός ή του ήπατος, καθώς και στον αποκλεισμό άλλων νοσημάτων.

Ποιά είναι η θεραπεία της σαρκοείδωσης

H απόφαση χορήγησης θεραπείας εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Το συχνότερα αρχικά χρησιμοποιούμενο φάρμακο είναι η κορτιζόνη ενώ και άλλες ουσίες όπως η αζαθειοπρίνη, η μεθοτρεξάτη και η ινφλιξιμάμπη περιλαμβάνονται στη θεραπευτική αγωγή της σαρκοείδωσης.http://www.healthpress.gr/