Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Τί είναι η χρόνια τραχηλίτιδα

Τί είναι η χρόνια τραχηλίτιδα

Η χρόνια τραχηλίτιδα αποτελεί συνήθως την εξέλιξη μιας οξείας τραχηλίτιδας που δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από αποξέσεις της μήτρας και εκτρώσεις ή να οφείλεται σε ερεθισμό της περιοχής από ξένα σώματα όπως για παράδειγμα, από διαφράγματα αντισύλληψης. Υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας που να προκάλεσε τη χρόνια φλεγμονή.
Η γυναίκα με χρόνια τραχηλίτιδα παρουσιάζει συχνά αυξημένα κολπικά υγρά, η εμφάνιση των οποίων ποικίλλει και μπορεί να είναι σαν πύον ή σαν βλέννα προκαλώντας ερεθισμό και κνησμό.Μπορεί επίσης να βλέπει σταγόνες αίματος μετά την επαφή ή στο εσώρουχο, αφού ο τράχηλος είναι ερεθισμένος. Η σημαντικότερη επιπλοκή που μπορεί να προκαλέσει μια χρόνια τραχηλίτιδα είναι πρόβλημα στη γονιμότητα της γυναίκας, και τούτο γιατί η φλεγμονή αλλοιώνει τη φυσιολογική τραχηλική βλέννα που είναι απαραίτητη για τη δίοδο των σπερματοζωαρίων από τον κόλπο προς τη μήτρα και τις σάλπιγγες. Είναι φανερό λοιπόν, ότι η χρόνια χρόνια τραχηλίτιδα απαιτεί προσεκτική και σωστή αντιμετώπιση. Συνεπώς, πρώτα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη οποιουδήποτε μικροοργανισμού στον τράχηλο που μπορεί να ευνοεί την επίμονη φλεγμονή. Επίσης, πρέπει να γίνουν καλλιέργειες και, αν αυτές βγουν θετικές, να δοθεί το κατάλληλο αντιβιοτικό.Ακολούθως, πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη κάποιας προκαρκινικής κατάστασης κάνοντας ένα τεστ Παπανικολάου.Τέλος, εφόσον ακολουθηθούν τα παραπάνω βήματα και οι αλλοιώσεις παραμένουν, η θεραπεία γίνεται με την εξουδετέρωση της φλεγμονώδους περιοχής με εφαρμογή ακτίνων λέιζερ ή κρυοπηξίας. Και οι δυο αυτές τεχνικές γίνονται εύκολα σε εξωτερικό ιατρείο, χωρίς να απαιτείται νάρκωση.http://www.healthpress.gr