Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Τι είναι ο τυφοειδής πυρετός

Τι είναι ο τυφοειδής πυρετός

Ο τυφοειδής πυρετός είναι μια λοίμωξη που εμφανίζεται συχνότερα σε περιοχές με κακές συνθήκες υγιεινής και παρασκευής τροφίμων, καθώς και με μη ασφαλή συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Πού οφείλεται

Η νόσος οφείλεται στο μικρόβιο Salmonella Typhi, το οποίο μεταδίδεται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφών και νερού ή από χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα αντικείμενα.

Πώς εκδηλώνεται ο τυφοειδής πυρετός

Η νόσος εκδηλώνεται με πυρετό, αϋπνία, κεφαλαλγία, δυσκοιλιότητα ή διάρροια, μυαλγίες, εξάνθημα, διόγκωση του ήπατος και του σπληνός, και βραδυκαρδία. Κάποιοι ασθενείς γίνονται χρόνιοι φορείς του μικροβίου, καθώς αυτό παραμένει στη χοληδόχο κύστη τους-οι ασθενείς αυτοί είναι ασυμπτωματικοί.

Πώς αντιμετωπίζεται ο τυφοειδής πυρετός

Για την αντιμετώπιση του τυφοειδούς πυρετού απαιτείται φαρμακευτική θεραπεία με αντιβιοτικά και υποστηρικτική αγωγή. Για την πρόληψη της νόσου, χρειάζεται βελτίωση των υποδομών υγιεινής, ύδρευσης και αποχέτευσης, σωστή προσωπική υγιεινή και καλύτερες συνθήκες παρασκευής και διατήρησης των τροφών. Υπάρχουν και εμβόλια, τα οποία απευθύνονται μόνο σε ταξιδιώτες που θα ζήσουν σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες που ενδημεί ο τυφοειδής πυρετός.http://www.healthpress.gr/