Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Τί είναι η συριγγομυελία και τι προκαλεί

Τί είναι η συριγγομυελία και τι προκαλεί

Η συριγγομυελία συνίσταται στο σχηματισμό μιας κοιλότητας γεμάτης με υγρό μέσα στο νωτιαίο μυελό, συνήθως στην περιοχή του τραχήλου. Μπορεί να προκύψει από γενετική βλάβη, όγκο ή τραύμα του νωτιαίου μυελού. Η κοιλότητα αυτή μπορεί σταδιακά να μεγαλώνει σε μέγεθος και να επεκτείνεται κατά μήκος του νωτιαίου μυελού. Η ανάπτυξή της ασκεί πίεση και μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του ιστού του νωτιαίου μυελού δημιουργώντας έτσι μια ποικιλία νευρολογικών εκδηλώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται μείωση ή ακόμη και απώλεια της αισθητικότητας και κινητικότητας του ασθενούς.

Πώς γίνεται η διάγνωση

H νευρολογική κλινική εξέταση θα αναδείξει τα ελλείμματα στην αισθητικότητα και την κινητικότητα του ασθενούς. Ο έλεγχος με αξονική ή μαγνητική τομογραφία θα απεικονίσει το μέγεθος και τη θέση της κοιλότητας και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ποιά είναι η αντιμετώπιση

H αντιμετώπιση της κατάστασης είναι χειρουργική. Συνίσταται στην παροχέτευση της κοιλότητας και την αποσυμπίεση με αυτόν τον τρόπο του νωτιαίου μυελού και συνήθως οδηγεί σε βελτίωση των σημείων και των συμπτωμάτων.http://www.healthpress.gr