Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

Παθαίνω συχνά υπογλυκαιμίες, τι πρέπει να κάνω;

Παθαίνω συχνά υπογλυκαιμίες, τι πρέπει να κάνω;

Με ραγδαίους ρυθμούς ο διαβήτης 2 εξελίσσεται σε μιά σύγχρονη επιδημία με σημαντικές κλινικές και οικονομικές επιπτώσεις στην κοινωνία και τα υγειονομικά συστήματα.
Επιδημιολογικές και φαρμακο-οικονομικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η πάθηση επιβαρύνει πολλαπλά όχι μόνο τη σωματική υγεία των ασθενών αλλά ταυτόχρονα τη ψυχολογική και κοινωνική τους διάθεση.Σύμφωνα με μια νέα επιδημιολογική μελέτη για την αξιολόγηση της συχνότητας της υπογλυκαιμίας και  την επίδρασή της στην ποιότητα ζωής στο Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου στην οποία συμμετείχαν πάνω από 6.000 ασθενείς, απεδείχθη ότι τα παλαιοτέρα φάρμακα όπως οι σουλφονυλουρίες προκαλούν συχνότερα υπογλυκαιμίες και επηρεάζουν αρνητικά τόσο την ποιότητα ζωής όσο και την ρύθμιση των ασθενών. Αντίθετα, η μετφορμίνη και τα νέα καινοτόμα φάρμακα που έχουν στη διάθεσή τους οι ιατροί τα τελευταία χρόνια προκαλούν σπανιότερα υπογλυκαιμίες και αύξηση του σωματικού βάρους ενώ βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών σε σχέση με τις παραδοσιακές αγωγές. Η επιλογή της θεραπείας στις χρόνιες νόσους είναι καθοριστική για την πορεία και την εξέλιξη της νόσου, δεδομένου ότι η συμμόρφωση του ασθενούς με τη θεραπεία και η τήρηση της θεραπείας συνιστούν προσδιοριστικό παράγοντα της σταθεροποίησης του ασθενούς, της αποφυγής της εξέλιξης της νόσου και της εμφάνισης επιπλοκών και τελικά της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας με πρόσθετη δαπάνη για την αντιμετώπιση των επιβαρυμένων αυτών περιστατικών.http://www.boro.gr/