Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Το ερωτικό φίλημα στις ρώγες: Γιατί είναι τόσο διεγερτικό;

Το ερωτικό φίλημα στις ρώγες: Γιατί είναι τόσο διεγερτικό;

Γιατί οι ρώγες είναι τόσο ερωτικό σημείο στο σώμα;
Εναλλακτικές συμβουλές για τον έρωτα από την αρχαία κινέζικη φιλοσοφία του ερωτικού ΤΑΟ 
Το να μάθει κανείς να φιλάει όλα τα μέρη του σώματος με σωστό τρόπο είναι σχετικά εύκολο. Εύκολο, επειδή δεν υπάρ­χουν εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν, όπως π.χ. η πρόωρη εκσπερμάτωση, η ανικανότητα ή το στεγνό αιδοίο. Το μόνο εμπόδιο είναι ο ψυχολογικός παράγοντας. Για τους πε­ρισσότερους το φιλί είναι μια άψυχη ρουτίνα. Δεν διαχωρί­ζουν το ένα είδος φιλιού απ’ το άλλο. Κι όμως, υπάρχει τερά­στια διαφορά μεταξύ του βαθιού, εμπνευσμένου ερωτικού φι­λιού απ’ την ανιαρή αντισηπτική πίεση δύο στομάτων. Ένας μπορεί να νιώσει ότι η γη σείεται κάτω απ’ τα πόδια του. Υπάρχουν μάλιστα γυναίκες που φθάνουν σ’ οργασμό μ’ ένα φλογερό φίλημα. Αντίθετα κάποιος άλλος μπορεί να μην αι­σθανθεί τίποτα. Ένα φλογερό φιλί μπορεί να είναι κάτι το συνταρακτικό κι ακόμα πιο ευχάριστο από μια ρουτινιάρικη συνουσία. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς τη χρήση των χειλιών, γλώσσας και στόματος για την αμοιβαία ευχαρίστηση κι ωφέλεια. Όπως γράφει ο Havelock Ellis: '«Υπάρχουν στα χείλια τα σύνορα μιας πολύ ευαίσθητης περιοχής με­ταξύ επιδερμίδας και βλεννώδους μεμβράνης, που σε πολλά σημεία είναι αντίστοιχη μ’ εκείνη της μητροκολπικής εκβολής. Η ευαισθησία της περιοχής αυτής ενισχύεται απ’ τις ζωηρές κινήσεις της γλώσσας που είναι ακόμη πιο ερεθιστική».
Μ’ άλλα λόγια έχουμε στα χείλια και τη γλώσσα ερωτικά όρ­γανα που έχουν τα γνωρίσματα και του αιδοίου και του φαλ­λού. Κι ακόμα δεν έχουν τους περιορισμούς που συχνά δυσχε­ραίνουν το πέος και το αιδοίο. Το αιδοίο και το πέος ελέγχον­ται στο μεγαλύτερο μέρος απ’ τούς άβουλους μυϊκούς ιστούς (λείοι), ενώ τα χείλια κι η γλώσσα απ’ τους βουλητικούς (ρα­βδωτοί). Αυτό θα πει ότι μπορούμε να φιλάμε όσο θέλουμε, ακόμη κι αν είμαστε εξουθενωμένοι. Δεν έχουμε την ίδια δύ­ναμη ελέγχου στα γεννητικά μας όργανα. Ακόμη κι ο άντρας που κατέχει το ερωτικό Ταό, αν είναι ολοκληρωτικά εξαντλη­μένος, θα έχει προβλήματα με τη στύση του. Όταν το ζευγάρι είναι πολύ κουρασμένο, έχει πάντα κοινούς φόβους κι ανησυ­χίες κάνοντας έρωτα. Ένα ζευγάρι μπορεί να συνεχίζει να κά­νει έρωτα, έστω και κουρασμένο, με τα χείλια και τη γλώσσα όταν πλέον τα γεννητικά τους όργανα δεν αντέχουν άλλο.

Ρωγοφίλημα.
Είναι σ’ όλους γνωστό ότι η γυναίκα συνήθως προετοιμάζεται για συνουσία όταν ο άντρας φιλάει τις ρώγες του στήθους της. Στη πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς έτσι κι υπάρχει ποικι­λία αντιδράσεων από γυναίκα σε γυναίκα. Μερικών γυναικών τα στήθη είναι ναρκωμένα κι άλλων είναι τόσο ευαίσθητα που μόνο να παίξει κανείς με τις ρώγες τους μπορούν να τις οδη­γήσουν σ’ οργασμό. Παρ’ όλο που οι περισσότερες γυναίκες απολαμβάνουν πολύ το φιλί στις ρώγες, ωστόσο υπάρ­χουν κι άλλες που το αποστρέφονται. Ο άντρας πρέπει να
προσπαθήσει ν’ ανακαλύψει αυτή τη σχέση, επειδή το ρούφηγ­μα της ρώγας είναι πολύ ωφέλιμο και στους δύο. Πρέπει, φυ­σικά, ο άντρας να είναι τρυφερός και προσεκτικός και πολύ γρήγορα θ’ αντιληφθεί ότι πολλές γυναίκες έχουν απ’ ευθείας επικοινωνία μεταξύ ρώγας κι αιδοίου. Ερεθίζοντας αυτά τα δύο τρυφερά σημεία με τό φίλημα, ρούφηγμα ή χάϊδεμα προσ­φέρει σε πολλές γυναίκες μεγάλη ηδονή στο αιδοίο μ’ άμεσο αποτέλεσμα ν’ αναβλύζουν οι χυμοί της μήτρας. Υπάρχουν ακόμη πολλές γυναίκες που στερούνται αυτής της επικοινω­νίας. Ίσως να φαίνεται παράξενο, αλλά η ομορφιά και το μέ­γεθος του στήθους είναι άσχετα με το βαθμό απόλαυσης. Αν ο άντρας είναι αρκετά υπομονετικός κι επιτήδειος, θα μπορεί ν’ αναζωογοννήσει αυτή τη φαινομενική έλλειψη επικοινωνίας κι ευαισθησίας σε μερικούς μήνες. Τα νεύρα υπάρχουν πάντα εκεί, αλλά είναι σε λήθαργο λόγω έλλειψης κατάλληλου ερεθι­σμού.http://www.boro.gr