Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση

large (1)

Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση

Οι γονείς έχουν τεράστια δύναμη και επιρροή πάνω στα παιδιά.
Μπορούν να αποφασίζουν τι θα συμβεί, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα. Έχουν την εξουσία να αποφασίζουν τι είναι δίκαιο και τι όχι, να ελέγχουν και να προγραμματίζουν. Αρκετά συχνά όμως, ξεχνούν πως τα παιδιά έχουν τις ικανότητες και τις δυνατότητες να συμβάλλουν με έναν θετικό και ευρηματικό τρόπο στην ανάπτυξη και στη μάθησή τους.
To ζητούμενο δεν είναι ποιος έχει την εξουσία να αποφασίζει. Το ζητούμενο είναι να μάθουν τα μικρά σας πως μπορούν να συμβάλουν μέσα στην οικογένεια. Έχουν κι εκείνα το δικαίωμα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 
Αν οι γονείς τους δείξουν εμπιστοσύνη, τα αντιμετωπίζουν ως ικανά και άξια, τότε και εκείνα θα μάθουν να βλέπουν έτσι τον εαυτό τους. Νιώθουν αυτοπεποίθηση και προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που χρειάζονται. Για να χτίσουν αυτή την αυτοπεποίθηση όμως, πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν, να βιώσουν εμπειρίες και να μοιραστούν τις αποφάσεις τους σχετικά με το τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν.
Όταν για παράδειγμα η οικογένεια καλείται να πάρει μια απόφαση, τότε όλα τα μέλη της θα πρέπει να συμμετέχουν σ” αυτή εκφράζοντας τις ιδέες τους. Έτσι, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις ανάγκες των παιδιών τους αλλά και να επικοινωνήσουν τα δικά τους. Τα παιδιά από τη δική τους πλευρά, κερδίζουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, οικοδομούν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και διδάσκονται τη βασική αρχή της δημοκρατίας.
Ο βαθμός συμμετοχής εξαρτάται από την ηλικία, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού.  Το ζητούμενο είναι οι γονείς να δίνουν την ευκαιρία για συμμετοχή. Οι εκφράσεις «τι θα ήθελες;», «εσύ τι πιστεύεις», «ποια είναι η γνώμη σου;» λειτουργούν ως ανοίγματα στην επικοινωνία. Το παιδί νιώθει χαρούμενο που οι γονείς του εκτιμούν και αποζητούν την άποψη του. Ενδιαφέρονται για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. Με τη σειρά του εκείνο προσπαθεί να ανταποκριθεί στην εμπιστοσύνη σας.http://www.jenny.gr