Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Πώς μπορείς να θέσεις όρια σε ένα παιδί;

large (12)

Πώς μπορείς να θέσεις όρια σε ένα παιδί;

Είναι κάτι που τρομάζει τους γονείς. Οι περισσότεροι λόγω της αγωνίας αλλά και της άγνοιας τους ταλαντεύονται ανάμεσα στα δύο άκρα. Κάποιες φορές θέτουν αυστηρά και άκαμπτα όρια και κάποιες φορές δίνουν απόλυτη ελευθερία. Πώς όμως οι γονείς μπορούν να θέσουν όρια; Μπορεί να μπει όριο στη συμπεριφορά και τον τρόπο ζωής των παιδιών με τις φωνές και την ένταση; Τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν χωρίς όρια;
Τα όρια είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Χωρίς αυτά νιώθουν ανασφάλεια. Ωστόσο, ο τρόπος που θέτονται απ΄τους γονείς επηρεάζει την προσωπικότητά τους.
Για παράδειγμα, οι φωνές και η ένταση δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση. Μπορεί να δίνουν άμεση λύση μια δεδομένη στιγμή, όμως δημιουργούν προβλήματα. Επειδή στα παιδιά ακόμα ο εγκέφαλος διαπλάθεται, πολλές ζημιές που γίνονται είναι μόνιμες. Και αυτό θα τα επηρεάσει σ΄όλη τους την ζωή. Στον τρόπο που θα συμπεριφερθούν στο σχολείο, στο πως θα επικοινωνήσουν, πως θα συμπεριφερθούν στις σχέσεις τους. Θα αισθάνονται άσχημα απέναντι στους άλλους, δε θα είναι αυτόνομα, δε θα είναι αυθεντικά. Η στάση που πρέπει να έχει ένας γονέας είναι αυστηρότητα με αγάπη, δηλαδή πρέπει οι γονείς να θέτουν όρια, «μέχρι εκεί μπορείς να πας, παραπάνω δεν μπορείς να πας». Το χρειάζεται αυτό και το ίδιο το παιδί και εάν δεν έχουν μπει όρια στο παιδί, αγχώνεται. Χρειάζεται η λεγόμενη«τρυφερή αυστηρότητα».
Οι γονείς οφείλουν να θέτουν όρια και κανόνες προκείμενου τα παιδιά να μάθουν τι είναι καλό και τι όχι. Ποιες είναι αξίες και οι αρχές της οικογένειας τους. Απ΄την άλλη τα παιδιά οφείλουν να δοκιμάσουν τα όρια αυτά διεκδικώντας πράγματα και διαμορφώνοντας τη δική τους προσωπικότητα.http://www.jenny.gr/