Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Γιατί οι άνδρες δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους;

Γιατί οι άνδρες δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους;


Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άντρες μπορεί να είναι το ίδιο τρυφεροί με τις γυναίκες και ιδιαίτερα επικοινωνιακοί μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια. Αλλά έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι οι άντρες διαφέρουν από τις γυναίκες στο τρόπο που επικοινωνούν τα συναισθήματά τους. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι άντρες είναι πιο ευάλωτοι στο συναίσθημα από τις γυναίκες, τόσο βιολογικά όσο και κοινωνικά.  Εκείνοι συνήθως κάνουν το πρώτο βήμα στην γνωριμία, συνεπώς είναι πιο εκτεθειμένοι στην απόρριψη,  αισθάνονται λιγότερο άνετα από τις γυναίκες να χειριστούν το συναίσθημα επειδή το συναίσθημα είναι το «γήπεδο» των γυναικών αλλά και ο εγκέφαλός τους δεν τους διευκολύνει στην διαχείριση του συναισθήματος. Δεν μπορούμε ωστόσο να ξέρουμε κατά πόσο οι διαφορές των δυο φύλων είναι βιολογικές (έμφυτες και σταθερές) ή  κοινωνικές (κατασκευασμένες μέσα από τους κοινωνικούς ρόλους).
Μια πιθανή εξήγηση για την διαφορά των δυο φύλων στην επικοινωνία των συναισθημάτων, είναι λοιπόν, ότι είμαστε έτσι φτιαγμένοι από την φύση μας. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν συχνά το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου που ελέγχει τις δημιουργικές ικανότητες και τον διαισθητικό τρόπο σκέψης, άρα έχουν πλεονέκτημα στο να διαχειρίζονται τις σχέσεις. Αντίστοιχα, οι άντρες χρησιμοποιούν συχνά το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου τους που είναι υπεύθυνο για τον γραμμικό τρόπο σκέψης και την αφηρημένη αναλυτική σκέψη, άρα έχουν το πλεονέκτημα να συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ένα άλλο επιστημονικό εύρημα οδηγεί στην υπόθεση ότι ίσως οι άνδρες να είναι πιο ευαίσθητοι  από τις γυναίκες στο συναίσθημα και, ασυναίσθητα, το  αποφεύγουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι άντρες  είχαν πολύ υψηλότερα επίπεδα της ορμόνης του στρες στο κυκλοφορικό τους από ό, τι οι γυναίκες όταν “φόρτωναν” συναισθηματικά.
Μια δεύτερη εξήγηση προτείνεται μέσα από την οπτική των κοινωνικά κατασκευασμένων ρόλων. Μέχρι πολύ πρόσφατα, δεν υπήρχε ανάγκη ή προσδοκία για τους άνδρες να επικοινωνούν με τρόπο ώστε να δείχνουν τα συναισθήματά τους και δεν έχουν μάθει να το κάνουν.   Ο κοινωνικός ρόλος του άντρα για πολλά χρόνια καθορίστηκε από την θέση του στην εργασία ή την ηγεμονία αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος με ρόλους που αφορούν συναίσθημα ή φροντίδα. Ο ιδανικός άντρας έπρεπε  να είναι πιο συναισθηματικά συγκροτημένος από την γυναίκα, ανεξάρτητος και επικεντρωμένος σε συγκεκριμένα έργα. Ένας καλός  τρόπος για να δείξει την αφοσίωσή του στους αγαπημένους του, ήταν να λύσει ένα πρόβλημά τους. Ο κοινωνικός ρόλος του άντρα έχει αλλάξει τόσο δραστικά σήμερα, που αναμένουμε από αυτόν να είναι συναισθηματικά δοτικός και εκφραστικός και, εάν δεν το κάνει με τρόπο που εμείς περιμένουμε, αποκτά, πολλές φορές, την ετικέτα “αποκομμένος από το συναίσθημά του”. Από την άλλη, ακόμα και σήμερα,  υπάρχουν κοινωνικές προσδοκίες για την γυναίκα σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να είναι θερμή, ικανή να συνδέεται με τους άλλους, συναισθηματικά εκφραστική και να παρέχει φροντίδα.
Μια άλλη οπτική για την εξήγηση των διαφορών, είναι διάσταση της Δύναμης και της Εξουσίας. Το ποιος έχει το πάνω χέρι, για πολλά χρόνια ήταν μεγάλο ζήτημα ανάμεσα στα δύο φύλα.  Επειδή οι άντρες, στις δυτικο ευρωπαϊκές κοινωνίες, πήραν σύμφωνα με τον νόμο το πάνω χέρι της εξουσίας και της οικογένειας, οι γυναίκες πήραν το πάνω χέρι σ’ότι τους απέμεινε, στις σχέσεις. Και ενώ οι άντρες έλεγχαν κατά κάποιο τρόπο, όλους τους πόρους που έμπαιναν στην οικογένεια και την σχέση, οι γυναίκες έλεγχαν τι γινόταν μέσα στην σχέση με δυο τρόπους: ο πρώτος, ονομάζοντας το συναίσθημα και ο δεύτερος, επιβάλλοντας εξουσία μέσω του συναισθήματος. Με το  να ονομάζουν το συναίσθημα,  οι γυναίκες έχουν το πλεονέκτημα να σηματοδοτούν πως θα χαρακτηριστεί μια στάση ή μια πράξη. Με το να ορίζουν ποιος τις αγαπάει, με ποιο τρόπο και πόσο καλά, οι γυναίκες εξουσιάζουν το ζευγάρι τους.http://www.boro.gr