Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Εκπληκτικό: Η διαφορά πρωινού και βραδινού τύπου άνδρα στο σεξ!

Εκπληκτικό: Η διαφορά πρωινού και βραδινού τύπου άνδρα στο σεξ!

Τα άτομα που είναι πιο δραστήρια τις πρωινές ώρες, είναι πιο πιθανό ενδώσουν σε ανήθικες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών,www.andrologia.gr
Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές βρήκαν πως οι λεγόμενοι πρωινοί τύποι διαφέρουν από τους βραδινούς ως προς τα επίπεδα ειλικρίνειας ανάλογα με την ώρα ης ημέρας. Βρέθηκε λοιπόν μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο εσωτερικό ρολόι των ατόμων και τις ηθικές τους επιλογές, η οποία θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρουσες εφαρμογές στο πεδίο της εργασίας.
Οι ερευνητές εξέτασαν τη συμπεριφορά 200 σχεδόν ατόμων τα οποία συμμετείχαν σε δοκιμασίες επίλυσης προβλημάτων με σκοπό ένα μικρό χρηματικό έπαθλο, αλλά και τη δυνατότητα διεκδίκησης μεγαλύτερων βραβείων μέσα από ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες όμως, δε γνώριζαν ότι αυτό που εκτιμούσαν στην πραγματικότητα οι ερευνητές ήταν ο τρόπος με τον οποίο αναφέρονταν οι ίδιοι στα κατορθώματα τους, καθώς και ο βαθμός της ειλικρίνεια τους.
Η μελέτη εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στη λήθη ηθικών επιλογών και το χρονότυπο των ατόμων. Ο χρονότυπος είναι το χαρακτηριστικό που καθορίζει πότε ένα άτομο είναι πιο πιθανό να κοιμάται και πότε έχει την περισσότερη ενέργεια. Βρέθηκε λοιπόν ότι η πιθανότητα να είναι κανείς ειλικρινής αυξανόταν όταν συμπεριφερόταν μέσα στο χρονικό πλαίσιο, στο οποίο, σύμφωνα με το χρονότυπό του είχε την περισσότερη ενέργεια. Οι πρωινοί τύποι λοιπόν, ήταν πιο πιθανό να είναι πιο ειλικρινείς το πρωί και οι βραδινοί το βράδυ. Παράλληλα, το επίπεδο ανειλικρίνειας αυξανόταν όσο τα άτομα απομακρύνονταν από το ιδανικό χρονικό πλαίσιο του χρονοτύπου τους. 
Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν επίσης τη σημασία των ευρημάτων αυτών για τα διάφορα εργασιακά πλαίσια, ιδιαίτερα όταν το εργασιακό ωράριο είναι κυλιόμενο με εναλλασσόμενες βάρδιες. Εγείρονται διάφορα ερωτήματα σχετικά με την ειλικρίνεια και τη λήψη ηθικών αποφάσεων στο βαθμό που αυτές επηρεάζονται από το χρονότυπο των εργαζομένων.
Παράλληλα, τα ευρήματα αυτά αμφισβητούν το στερεότυπο που θέλει τους βραδινούς τύπους να είναι πιο επιρρεπείς στην ανήθικη συμπεριφορά.http://www.boro.gr