Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

4 βήματα που θα σας οδηγήσουν στη γνώση

large (1)

4 βήματα που θα σας οδηγήσουν στη γνώση


Η γνώση δεν ισοδυναμεί πάντα με τη σοφία, κάποιες φορές σημαίνει το εντελώς αντίθετο. Η εμμονή για αποθησαύριση γνώσεων μπορεί να θολώσει ακόμα και τη ματιά σας για τον κόσμο.
Για τους σοφούς της Ανατολής, η απαλλαγή,  η απελευθέρωση από πολλές γνώσεις που έχουμε αποκτήσει ως προκαταλήψεις και στερεότυπα καταλήγει να είναι απαραίτητη ώστε να βλέπουμε την πραγματικότητα χωρίς τα φίλτρα που στρεβλώνουν.
Ο Αμερικανός διανοητής Γουίλ Ντουράντ θεμελιώνει την ακόλουθη διαφορά ανάμεσα στη σοφία και στη γνώση: «Η γνώση είναι δύναμη, όμως μόνο η σοφία είναι ελευθερία». Δύο αιώνες νωρίτερα, ο Ιμμάνουελ Κάντ έλεγε ότι: «Η επιστήμη είναι οργανωμένη γνώση, αλλά η σοφία είναι οργανωμένη ζωή».
Τι είναι αυτό από το οποίο πρέπει να απαλλαγείτε για να φτάσετε στη σοφία;
  1. Οι γεμάτες προκατάληψη αντιλήψεις για πρόσωπα και πράγματα.
  2. Οι προφητείες για το τι θα κάνει κάποιος ή για το τι θα συμβεί σε μία ορισμένη κατάσταση.
  3. Οι γνώμες τρίτων που δε σας αφήνουν να διαμορφώσετε φυσιολογικά τη δική σας γνώμη.
  4. Η ψευδής πίστη ότι ήδη γνωρίζετε όλα όσα είναι απαραίτητα για κάθε όψη της ζωής.
Αν απαλλαχτείτε απ΄ όλα αυτά τα φίλτρα, η σοφία θα έρθει από μόνη της.http://www.jenny.gr