Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ο φόβος του παιδιού για τα ξένα πρόσωπα: Πώς αντιμετωπίζεται;

Ο φόβος του παιδιού για τα ξένα πρόσωπα: Πώς αντιμετωπίζεται;

Πρόκειται για έναν πολύ συνηθισμένο φόβο στα μικρά παιδιά, που προκύπτει από το φόβο αποχωρισμού που εμφανίζουν τα βρέφη μό­λις λίγων μηνών.
Είναι καλό οι γονείς να είναι πάντα παρόντες σε μια επαφή του παιδιού με ένα άγνωστο πρόσωπο, π.χ. μια μπέιμπι σίτερ. Πρώτα θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο παιδί να γνωρίσει με τον δικό του τρόπο το ξένο πρόσωπο, κι έπειτα θα το αφήσουμε στα χέρια του.
Σε περιπτώσεις αποχωρισμού, όπως φοίτηση στον παιδικό σταθ­μό, χρειάζεται να προετοιμάσουμε το παιδί αρκετό καιρό πριν. Ο γο­νιός πρέπει να κρατήσει στην αγκαλιά του το παιδί όσο χρειαστεί για να το προετοιμάσει Μπορεί να πάρει πολλές μέρες, ίσως και παραπά­νω από ένα μήνα, αλλά το παιδί στο τέλος θα κατανοήσει ότι πρόκει­ται για μια νέα εμπειρία και, ταυτόχρονα, θα έχει μάθει να διαχειρίζεται το φόβο του.
Οι ενήλικες που σέβονται την ανάγκη των παιδιών αυτής της ηλι­κίας να φοβούνται και να ταράζονται με τις νέες τους εμπειρίες, τα βοηθούν σημαντικά να ξεπερνούν αυτούς τους φόβους και να μα­θαίνουν να αντιμετωπίζουν τους καινούριους.
Πώς βοηθάμε το παιδί να ξεπεράσει τους φόβους του
-■ Ακούστε πολύ προσεκτικά το παιδί που σας μιλά και σας περι­γράφει το φόβο του. Δεν γελάτε με αυτό που σας λέει, αντίθετα, μπορείτε να μοιραστείτε μαζί του πώς ξεπεράσατε εσείς αντί­στοιχους φόβους.
-► Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει ότι είναι πολύ φυσιολογικό να αισθάνεται έτσι. Μπορεί μια κούκλα ή ένας ήρωας παραμυθιού να είναι το μέσο για να συζητήσετε μαζί του..
-► Δώστε στο παιδί την ευκαιρία να γνωρίσει σιγά-σιγά αυτό που του προκαλεί φόβο μέσα από ασφαλείς συνθήκες. Για παρά­δειγμα, μάθετέ το να σέβεται τον προσωπικό χώρο ενός ζώου και να το ταΐζει από απόσταση, ώσπου να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη.
-► Υποστηρίξτε το παιδί να αναζητήσει τρόπους για να αντιμε­τωπίσει τους φόβους του. Αφήστε το να σας αγκαλιάσει και να «κουρνιάσει» για λίγο. Σύντομα θα θελήσει να φύγει ξανά για να νιώσει ανεξάρτητο.
- Βοηθήστε το παιδί να καταλάβει το λόγο για τον οποίο φοβά­ται. Είναι φυσιολογικό να αναστατώνεται και να φοβάται, καθώς γνωρίζει πράγματα καινούρια και τρομερά. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το δικό του λεξιλόγιο, για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά.
-* Διαβεβαιώστε το ότι όλα τα παιδάκια, αλλά και οι ενήλικες, φο­βούνται κάτι. Προτείνετέτου να ρωτήσει κάποιον μεγαλύτερο του πώς έχει ξεπεράσει τον δικό του φόβο.
-► Μοιραστείτε δραστηριότητες με το παιδί σας. Δείχνοντάς του εμπιστοσύνη και προτείνοντας το δικό σας παράδειγμα στον τρόπο αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων, το βοηθάτε να διαχειριστεί τους φόβους του χωρίς καν να μιλήσετε. Όταν νικήσει κάποιο φόβο του, επιβραβεύατε το. Η επιτυχία φέρνει κι άλλη επιτυχία, ενώ η αποτυχία οδηγεί σε επόμενη αποτυχία.
-► Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό αν οι φόβοι που νιώθει το παιδί δεν του επιτρέπουν να ζει με χαρά την κάθε μέρα. Αν δεν μπο­ρεί να κοιμηθεί για πολλές μέρες, αν αδυνατεί να κάνει φίλους, αν η συμπεριφορά του γίνεται προβληματική και δυσκολεύει τις σχέσεις του με τους άλλους, ίσως είναι ένα σημάδι ότι χρει­άζεται βοήθεια. Απόσπασμα από το βιβλίο Πολλαπλή Νοημοσύνη. Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Διόπτρα για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.http://www.boro.gr