Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

«Μηχανικό» ταξίδι στο... σώμα

«Μηχανικό» ταξίδι στο... σώμα

«Μηχανικό» ταξίδι στο... σώμα

Μικροσκοπικές μηχανές κολυμπούν για πρώτη φορά μέσα σε ζωντανό οργανισμό
Οι μικρομηχανές είναι καλυμμένες με ψευδάργυρο, ο οποίος αντιδρά με τα οξέα του στομάχου και παράγει υδρογόνο. Οι φυσαλίδες προωθούν τη μηχανή προς τα εμπρός