Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πότε πρέπει να γίνεται ο έλεγχος;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πότε πρέπει να γίνεται ο έλεγχος;

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, οι οποίες και συγκλίνουν με τις οδηγίες των αντίστοιχων εταιρειών άλλων χωρών, ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να ελέγχεται προληπτικά για καρκίνο παχέος εντέρου, μετά την ηλικία των 50 ετών.
Ο προληπτικός έλεγχος συνίσταται σε διενέργεια κολονοσκόπησης ανά 10ετία, δεδομένου ότι – σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα – η κολονοσκόπηση υπερτερεί έναντι όλων των άλλων διαθέσιμων μεθόδων στην πρώιμη ανίχνευση πολυπόδων και καρκίνου του παχέος εντέρου.
Ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά σε μικρότερη ηλικία, εφόσον ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:
Υπάρχει ιστορικό καρκίνου ή πολυπόδων παχέος εντέρου
Υπάρχει συγγενής α΄ βαθμού (πατέρας, αδελφός, παιδί), που εμφάνισε καρκίνο παχέος εντέρου σε ηλικία μικρότερη των 60 ετών.Υπάρχει ιστορικό ελκώδους κολίτιδας ή νόσου Crohn.http://www.real.gr/