Η ελιά Facebook twitter YouTube feedburner

Αναρτήσεις

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Τις πολιτικές ευθύνες στην διαχείριση πυρκαγιών επισημαίνουν 11 οργανώσεις

Τις πολιτικές ευθύνες στην διαχείριση πυρκαγιών επισημαίνουν 11 οργανώσειςΟι πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν στη διαχείριση της πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική αλλά και οι μελλοντικοί κίνδυνοι εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών επισημαίνονται σε έκθεση 11 μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Υποστηρίζουν ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών πρέπει να είναι προτεραιότητα από την πλευρά της Πολιτείας, ενώ κάθε Δήμος θα πρέπει να έχει σχέδιο διαχείρισης και σχέδιο εκκένωσης οικισμών σε μια φυσική καταστροφή.
Οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα σχέδια και τα κονδύλια για τη δασική υπηρεσία να δίνονται στην ώρα τους πριν την αντιπυρική περίοδο.
Την έκθεση υπογράφουν οι οργανώσεις: Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MEDASSET, WWF Ελλάς.https://www.madata.gr/