Κυριακή, 21 Ιουνίου 2015

Τί είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες

Τί είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες. Υπολογίζεται ότι 1 στα 100 νεογνά παρουσιάζουν συγγενείς καρδιοπάθειες.

 Πώς δημιουργούνται

Η οργανογένεση της καρδιάς ξεκινά αμέσως μετά τη σύλληψη και ολοκληρώνεται την 8η εβδομάδα της κύησης. Οι συγγενείς καρδιοπάθειες δημιουργούνται την κρίσιμη αυτή περίοδο για την ανάπτυξη του εμβρύου. Κάποιες φορές στη συγκεκριμένη περίοδο μεταβολές στα στάδια οργανογένεσης της καρδιάς έχουν ως αποτέλεσμα παραμονή κάποιας οπής σε σημείο που δεν έπρεπε να υπάρχει, δημιουργία ενός αγγείου σε σημείο όπου φυσιολογικά θα υπήρχαν δύο και άλλες τέτοιες διαφοροποιήσεις που έχουν σαν συνέπεια τη δημιουργία συγγενών καρδιοπαθειών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 200 μορφές και συνδυασμοί συγγενών καρδιοπαθειών.

 Αίτια συγγενών καρδιοπαθειών

Η πλειοψηφία των συγγενών καρδιοπαθειών είναι άγνωστης αιτιολογίας. Πολλές μητέρες αναρωτιούνται αν έφταιξε κάτι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης για τη γένεση της πάθησης αυτής. Σε ορισμένες περιπτώσεις παθήσεις της μητέρας όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, ή ορισμένα φάρμακα μπορεί να ενοχοποιηθούν για τη δημιουργία συγγενών καρδιοπαθειών. Κάποιες από τις συγγενείς καρδιοπάθειες απαντώνται συχνότερα σε άτομα της ίδιας οικογένειας, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί για τις συγκεκριμένες να υπάρχει και γενετική προδιάθεση. Εντούτοις, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει σαφής αιτιολογία.

 Βαρύτητα συγγενών καρδιοπαθειών

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες ποικίλουν από απλές έως μεγάλης βαρύτητας που απαιτούν χειρουργική θεραπεία αμέσως μετά τη γέννηση του νεογνού. Κάθε περίπτωση χρήζει εξατομικευμένης θεραπείας και αντιμετώπισης.

 Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση των συγγενών καρδιοπαθειών γίνεται κυρίως με το υπέρηχο καρδιάς. Κάποιες από αυτές, οι πιο σοβαρές θα γίνουν αντιληπτές από τη γέννηση του νεογνού καθώς αυτό θα εμφανίσει κυάνωση και αναπνευστική ανεπάρκεια. Άλλες όμως πιο ήπιες μπορεί να μην έχουν τόσο θορυβώδη συμπτώματα.

 Συγγενείς καρδιοπάθειες και ενδοκαρδίτιδα

Ενδοκαρδίτιδα είναι η μικροβιακής αιτιολογίας φλεγμονή του ενδοκαρδίου, το οποίο καλύπτει το εσωτερικό των καρδιακών κοιλοτήτων και των βαλβίδων. Η λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα προσβάλει κυρίως πάσχουσες περιοχές, τεχνητές βαλβίδες, πάσχουσες βαλβίδες αλλά και συγγενείς καρδιοπάθειες όπως μεσοκοιλιακές επικοινωνίες, ανοιχτός αρτηριακός πόρος, στένωση βαλβίδων, στένωση ισθμού αορτής, τετραλογία Fallot. Για την πρόληψη της άτομα με τις συγκεκριμένες συγγενείς καρδιοπάθειες πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική αντιβίωση πριν από τη διενέργεια οδοντιατρικών εργασιών και άλλων χειρουργικών επεμβάσεων.

 Τύποι συγγενών καρδιοπαθειών

Μία αδρή διάκριση των συγγενών καρδιοπαθειών για την καλύτερη κατανόηση τους είναι η ακόλουθη.Προβλήματα που προκαλούν αυξημένη ροή αίματος προς τους πνεύμονες. Στις συγγενείς αυτές καρδιοπάθειες, οξυγονωμένο αίμα που θα έπρεπε φυσιολογικά να κυκλοφορήσει στο σώμα επανέρχεται στους πνεύμονες, προκαλώντας σε αυτούς αυξημένες πιέσεις.
Προβλήματα που προκαλούν μειωμένη ροή αίματος στους πνεύμονες. Στις καρδιοπάθειες αυτές, αίμα που δεν έχει ακόμα οξυγονωθεί διοχετεύεται με τη συστηματική κυκλοφορία σε όλο το σώμα. Το σώμα δεν λαμβάνει το απαιτούμενο οξυγόνο και το νεογνό καθίσταται κυανωτικό.
Προβλήματα που προκαλούν μικρή ροή αίματος προς τη συστηματική κυκλοφορία. Οι καρδιοπάθειες αυτές είναι αποτέλεσμα μη σωστά ανεπτυγμένων καρδιακών κοιλοτήτων ή εμποδίων στα αγγεία τα καρδιάς που δεν επιτρέπουν τη ροή φυσιολογικής ποσότητας αίματος από την καρδιά στη συστηματική κυκλοφορία.Σε κάποιες περιπτώσεις συγγενών καρδιοπαθειών υπάρχει συνδυασμός των παραπάνω διαταραχών με γένεση πολυπλοκότερων συγγενών καρδιοπαθειών.http://www.healthpress.gr/