Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Τί είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας (συγγενής καρδιοπάθεια)

Τί είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας

(συγγενής καρδιοπάθεια)

Στην περίπτωση αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο σχηματισμός της αορτικής βαλβίδας με αποτέλεσμα αυτή να είναι στενότερη από το φυσιολογικό και να δυσχεραίνεται η προώθηση του αίματος στη συστηματική κυκλοφορία. Η στένωση της αορτικής βαλβίδας είναι ακουστή σαν ένα συστολικό φύσημα. Παιδιά με σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας έχουν πιο αδύναμο σφυγμό στα άκρα και μπορεί να εμφανίζουν δυσκολία στην άσκηση και λιποθυμικά επεισόδια. Τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να επιδίδονται σε αθλητικές ασκήσεις. Η θεραπεία, εφόσον απαιτείται είναι χειρουργική με μετέπειτα συνεχή παρακολούθηση καθώς μπορεί να χρειαστεί και νέο χειρουργείο.http://www.healthpress.gr