Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015

Ποιο άθλημα ταιριάζει στο δικό μου παιδί;

Ποιο άθλημα ταιριάζει στο δικό μου παιδί;

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένη εμφάνιση της πο­δικής παχυσαρκίας στα παιδιά και στους εφήβους. Φαίνεται, μάλλον πως η ανάγκη για κίνηση που έχουν όλα τα παιδιά έχει χαθεί κάπου ανάμεσα στα βιντεοπαιχνίδια, το διαδίκτυο και τις ατελείωτες ώρες καθιστικής ζωής, οι οποίες ευνοούν την αύξηση βάρους και τη σωμα­τική χαλάρωση.
Όταν η σωματική αδράνεια συνδυάζεται με την παχυσαρκία, κα αυτή η κατάσταση συνεχίζεται κατά την ενηλικίωση, εμφανίζονται επιπροσθέτως και σοβαρά προβλήματα υγείας όπως είναι οι παθή­σεις του καρδιοκυκλοφορικού, ο διαβήτης κτλ. Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να παρακινηθούν τα παιδιά να παραμεί­νουν σωματικά δραστήρια. Εξάλλου, η σωματική δραστηριότητα εί­ναι μέσα στη φύση των παιδιών.Δεν υπάρχει, γενικά, «σωστός χρόνος» για να αρχίσει το παιδί ένα άθλημα ή μια φυσική δραστηριότητα. Αυτό εξαρτάται από την ψυ­χοσωματική του ανάπτυξη και την εξέλιξη συγκεκριμένων ψυχοκι­νητικών δεξιοτήτων. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι δρα­στηριότητες και οι ασκήσεις πρέπει να είναι εξατομικευμένες και να βασίζονται κυρίως στο βαθμό ωρίμανσης, τις δεξιότητες και τις προη­γούμενες εμπειρίες κάθε παιδιού.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σωματική δραστηριότητα είναι χρή­σιμη για τα παιδιά, οπότε, σε γενικές γραμμές, όσο νωρίτερα αρχίζουν τόσο το καλύτερο. Κάποιες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για παι­διά και κάποιες άλλες όχι. Κάποιες είναι κατάλληλες για συγκεκριμένες ηλικίες και άλλες, πάλι, όχι. Ας δούμε, λοιπόν, ποια φυσική δραστηριό­τητα ή άθλημα ταιριάζει σε κάθε ηλικία:
 Για για παιδιά τριών έως έξι ετών:
Σε αυτή την ηλικία  τα παιδιά μαθαίνουν αρκετές από τις βασικές δεξιότητες. Αξίζει να δώσουμε έμφαση στην ανάγνώριση της δύναμης, της ισορροπίας, της ελαστικότητας και του συντονισμού. ' Οι παραπάνω δεξιότητες συνεισφέρουν στην άρτια ανάπτυξη του και νευρικού συστήματος, πράγμα το οποίο διευκολύνει και κάνει πιο ευχάριστη τη μελλοντική συμμετοχή σε πιο ομαδικες δραστηριότητες.
 Είναι σημαντικό να δοκιμάσουν τα νέες δραστηριότητες και παιχνίδια μακριά από τη μαμά και τον ά, ώστε να αρχίσουν σταδιακά να ανεξαρτητοποιούνται, με την πρόθεση βέβαια ότι νιώθουν άνετα και ωραία, χωρίς ανασφάλεια
Επίσης, τα παιχνίδια πρέπει να τονίζουν τη συμμετοχή και όχι ανταγωνισμό, καθώς η επιπρόσθετη πίεση θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Έτσι, η επιλογή αθλημάτων γι' αυτή την ηλικία θα πρέπει να εστιάζει στην ανά της αυτοπεποίθησης και του ομαδικού πνεύματος, καθώς και στην αίσθηση του ενθουσιασμού για τη μάθηση.

Είδη αθλημάτων και φυσικών δραστηριοτήτων που προτείνουμε είναι:
 • κρυφτό
 • κυνηγητό
 • σχοινάκι
 • κουτσό
 • περπάτημα
 • ποδήλατο
 • άλλα παιχνίδια γειτονιάς

Παιδιά 7 έως 10 ετών
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας κατέχουν, σε γενικές γραμμές, τις βασικές τες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η επιλογή αθλήματος ' ς δραστηριότητας σ'αυτή την ηλικία καλό είναι να ενθαρρύνουν τα παιδιά να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο αυτές τις δεξιότητες. Ία περισσότερα παιδιά έχουν αναπτύξει, επίσης, καλύτερη μνήμη δεξιότητες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση  να κατανοήσουν τις στρατηγικές κάποιων απλών μορφών των παιχνιδιών. Επομένως, τα ομαδικά παιχνίδια και αθλήματα ιδανικά γι'αυτή την ηλικία, καθώς αναπτύσσουν την ομαδικότητα την αίσθηση του αρχηγού, αλλά και βελτιώνουν την αυτοπεποίθηση και τις εκφραστικές ικανότητες σε ένα κοινωνικό περιβάλλον .
Υπάρχει, βέβαια, και η περίπτωση αρκετά από τα παιδιά αυτής της να μην μπορούν να χειριστούν πολύπλοκα κινητικά πρότυπα, ούτε και τις υψηλές απαιτήσεις σε ψυχική αντοχή των ανταγωνιστικών αθλημάτων. Για τα περισσότερα παιδιά η έμφαση πρέπει να δίνεται στο συνδυασμό των βασικών δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν και στην εξέλιξή τους με βάση κάποιους εύ­στοχους (π.χ. κλοτσώ την μπάλα με στόχο να καλύψω κάποια απόσταση, πετώ για να πετύχω κάποιο στόχο).
Σε αυτή την ηλικία τα αθλήματα θα πρέπει επίσης να καλύπτουν χ όπως είναι η περαιτέρω βελτίωση της φυσικής δύναμης, ελαστικότητας και του συντονισμού, αλλά και ψυχοκοινωνικές συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η βελτίωση της προσοχής και συγκέντρωσης, καθώς και η αντιμετώπιση της αποτυχίας.
Αθλήματα και φυσικές δραστηριότητες που προτείνονται:
 • ποδήλατο
 • ομαδικά αθλήματα με μπάλα (π.χ. ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις κ.ά.)
 • πιγκ πογκ
 • χορός (ιδανική άσκηση για τα πιο ντροπαλά παιδιά)
 • ενόργανη γυμναστική
 • κολύμβηση

Αθλήματα για παιδιά δέκα έως δεκατριών ετών
Στις μεγαλύτερες ηλικίες τα παιδιά έχουν αναπτύξει επαρκώς τις χωροκινητικές τους δεξιότητες, με αποτέλεσμα να θέτουν μεγαλύτερες προκλήσεις στον εαυτό τους. Δεν πρέπει, λοιπόν, να αμελούμε ενημερώνουμε επαρκώς τα παιδιά ηλικίας άνω των δέκα ετών για αποφυγή αλλά και για την αντιμετώπιση των τραυματισμών. Η ασφάλεια αυτή την ηλικία είναι εξαιρετικά σημαντική.
Η επιλογή αθλήματος σε αυτή την ηλικία θα πρέπει να ευνοεί την  ανάπτυξη δεξιοτήτων συναισθηματικής φύσεως, όπως την ευχαρίστηση  από την απλή συμμετοχή, την αποδοχή της ήττας, τη της συνεργασίας, τη χαρά για τη νίκη του φίλου και την αξία της  δικαιοσύνης.
Είναι σημαντικό να  συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες με σκοπό την  μυοσκελετική τους ανάπτυξη, Προετίνουμε δραστηριότητες όπως περπάτημα τρέξιμο ποδήλατο
 • σχοινάκι
 • αεροβική άσκηση (π.χ. σε γυμναστήριο)
 • χορός (πιο απαιτητικός, π.χ. ζωηροί παραδοσιακοί, μπαλέτο ή αθλητικός χορός)
 • κολύμβηση
 • κωπηλασία
 • skating
Η σωματική άσκηση πρέπει να γίνει συνήθεια, τρόπος ζωής, γι' αυτό χρειάζεται να ενθαρρύνεται από τους γονείς ήδη από την ηλικία τριών ετών. Η άσκηση και η κίνηση είναι τόσο αναγκαία όσο  ο ύπνος και η μόρφωση. Ακόμα και αν είναι ο καλύτερος μαθητής, τίποτα δεν αντισταθμίζει τα οφέλη ενός σωματικά παιδιού και τα μειονεκτήματα ενός πλαδαρού σώματος για τη πα ζωή του.
 Απόσπασμα από το βιβλίο της Ελένη Γαρυφαλάκη "Πολλαπλή Νοημοσύνη". Ευχαριστούμε τις εκδόσεις Διόπτρα για την ευγενική παραχώρηση του υλικού.http://www.boro.gr/