Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

Τί είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τί είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η σταδιακή (όχι απότομα) μείωση της λειτουργίας των νεφρών, η οποία όμως δεν μπορεί να αντιστραφεί.

Ποιά τα αίτια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Τα κυριότερα αίτια είναι:
1. πρωτοπαθή νεφρικά νοσήματα π.χ. διάμεσες νεφροπάθειες
2. Συστηματικές παθήσεις π.χ.υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης
3. Συγγενείς νεφρικές παθήσεις π.χ. πολυκυστική νόσος των νεφρών.http://www.healthpress.gr/